Skip to main content

Rappelz

(Resurrection launch announcement - Turkish version)

Basýn Bülteni

Acil Servis Edilmek Üzere

Rappelz topraklarýný cadýnýn hýþmýndan koruma ve barýþý geri getirmek için harekete geçme zamaný geldi!

Dublin, Ýrlanda – 9 Mart , 2010 – gPotato Europe ekibi, ücretsiz fantastik MMORPG Rappelz’in yeni güncellemesi Resurrection’ýn tam sürümü ile yayýnlandýðýný duyurmaktan mutluluk duyar. Macera, cadýnýn diriliþi, yeni PvP alaný, yeni görevler ve göz alýcý yaratýklar ile daha yoðun ve heyecanlý bir hal alýrken Rappelz, serüvenin yeni bölümlerine katýlmak isteyen oyuncularý karþýlamak üzere hazýr.

64’e kadar rakibin ayný anda savaþmasýna olanak veren ölüm arenasý, yalnýzca kýran kýrana dövüþlerin er meydaný olmakla kalmýyor, ayný zamanda bu amansýz dövüþlerde ölen oyuncularýn dirilip yeniden hayata dönebilmesi için sonsuz bir enerji kaynaðý olma özelliði taþýyor.

Kökleri antik çaðlara dayanan yepyeni yaratýklar Rappelz topraklarýna taze bir soluk getiriyor. Sonsuz iyileþtirme gücü ve sahibine olan sadakati ile Beyaz Unicorn, yaydýðý lavýmsý ateþ ile düþmanlarýnýn yüreðine korku salan Kara Unicorn ve rüzgara hükmedebilme gücü ile mistik cin yüksek seviyedeki oyuncularý maceranýn derinliklerine davet ediyor.

Yenilikler bununla da kalmýyor. Rappelz ekibi, Resurrection geniþletmesini yepyeni bir web sitesi ile karþýlýyor. Geçtiðimiz günlerde oyuncular ile buluþan ve yeni güncellemeden esinlenerek hazýrlanan yeni tasarým çok daha gösteriþli ve oyunculara yeni bir yuva sunma konusunda iddialý.

Rappelz ekibi tarafýndan hazýrlanan yeni sürprizlerden haberdar olmak için, Rappelz resmi sitesini http://rappelz.gpotato.eu adresinden takip edebilir, ya da Avrupa çapýnda 20.000’in üzerinde Rappelz tutkununu buluþturan Facebook hayran sayfalarýný takip edebilirsiniz. 

Rappelz Hakkýnda

Rappelz, Gala Networks Europe Ltd. tarafýndan Türkçe, Fransýzca, Almanca, Lehçe yayýnlanan ve bugün itibari ile Ýtalyan oyuncular ile Ýtalyanca olarak buluþan, ücretsiz bir MMORPG’dir. Rappelz, oyun tutkunlarýný karanlýk ve harap olmuþ bir dünyada, insanlarý, en güçlü evcili kazanmak için hayatýn tüm yollarýndan geçerek oyundaki uygun üç ýrktan birine katýlýp maceya atýlmaya davet ediyor. Tüm dünyada 3 milyondan fazla oyuncunun tutkusu olan Rappelz ile ilgili daha detaylý bilgi için, http://tr.rappelz.gpotato.eu adresinden Rappelz resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Gala Networks Europe Ltd. & gPotato Hakkýnda

Gala Networks Europe, Avrupa’nýn lider ücretsiz oyun yayýncýlarýndandýr. www.gpotato.eu portalý üzerinden yayýn yapan gPotato markasýnýn hosting, yayýncýlýk ve daðýtým ayaklarý tüm Avrupa’da Gala Networks Europe tarafýndan yönetilmektedir. Avrupa’da Flyff, Rappelz, Street Gears, Dragonica, Allods Online, Castle of Heroes ve Canaan Online gibi birbirinden popüler oyunlar ile 3.000.000’un üzerinde oyuncuya hitap eden gPotato.eu portalý, milyonlarca online oyuncu için uðrak yeri oldu. Sekizinci oyun “Project 9” 2010 yýlý içerisinde duyurulacak. Þirket ile ilgili daha fazla bilgi için http://www.gala-net.eu adresini ziyaret edebilirsiniz.

Social Networks:

Facebook: http://www.facebook.com/rappelz.tr

YouTube: http://www.youtube.com/rappelzeurope 

  

PR Ýletiþim: media@gpotato.eu  

Read this next

GamesIndustry.biz avatar
GamesIndustry.biz: GamesIndustry International is the world's leading games industry website, incorporating GamesIndustry.biz and IndustryGamers.com.